IPP Game 2018

คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี IPP Game 2018 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 โดยในปีนี้ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยมีบริษัทที่ตั้งอยู่ ณ สวนอุตสาหกรรม IPP เข้าร่วมการแข่งขันรวม 7 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด, บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด, บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด, บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด, บริษัท ซูมิริโกะ ไฟน์ อีลาสโตเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮายาคาวา อิสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 เมื่อเร็วๆ นี้

 

Top