ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ "อีพีจี"

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EPG”) ดำเนินธุรกิจในลักษณะการลงทุนในบริษัทอื่น หรือ Holding Company ปัจจุบัน EPG มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจแปรรูปพลาสติกที่มีนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่าง ได้แก่

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น
2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์
3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก
4. ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ
5. ธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา
6. ธุรกิจร่วมทุน

ความเป็นมา

พ.ศ. 2521
กลุ่มตระกูลวิทูรปกรณ์ได้ก่อตั้งบริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด (ภายหลังได้แปรสภาพเป็น บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG) หลังจากประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ภายใต้สูตรและเทคโนโลยีการผลิตซึ่งกลุ่มตระกูลวิทูรปกรณ์เป็นผู้คิดค้นและครอบครอง และเนื่องด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ฉนวนยางที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ฉนวนยางทั่วไป ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวของบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฉนวนยางกันความร้อน/เย็น และส่วนประกอบภายใต้แบรนด์ “Aeroflex” ของบริษัทไปทั่วโลก
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2538
บริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท ซูมิโตโม ริโก จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TER เพื่อผลิตยางกันสะเทือน (Anti-vibration Rubber Product) ในรถยนต์ และในปีเดียวกันบริษัทร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท ซีออน คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มบริษัท โตโยต้า ทูโช จากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ซีออน แอนวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด หรือ ZAP เพื่อผลิตยางผสม (Compound Rubber) เพื่อใช้ในการผลิตยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหลัก
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
บริษัทขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ โดยเริ่มจากการออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพลาสติกปูพื้นรถกระบะ(Bed Liner) ซึ่งบริษัทเป็นผู้พัฒนาออกแบบเทคโนโลยีการติดตั้งชนิดที่ไม่จำเป็นต้องเจาะรูตัวถังรถกระบะซึ่งบริษัทได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีดังกล่าวไว้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย และบริษัทได้ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “Aeroklas” บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด หรือ Aeroklas จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต่อมาบริษัทได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ในส่วนหลังคาคลุมกระบะรถยนต์ (Canopy) ฝาครอบกระบะรถยนต์ (Deck Cover) และบันไดข้างรถยนต์ (Side Step)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544
บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP โดยการเข้าซื้อสินทรัพย์ของ บริษัท ไทยโมเดิร์น พลาสติค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ “EPP”
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2553
บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ EIC เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาให้กับบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท และด้วยศักยภาพด้านเทคโนโลยี จึงสามารถให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบระดับสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก โลหะ เซรามิก บรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ให้กับบริษัทนอกกลุ่มด้วย
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2555 - 2557
ปี 2555 ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยให้บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด (ภายหลังได้แปรสภาพเป็น บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company)
ปี 2556 บริษัทได้แปรสภาพบริษัทเป็นมหาชนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,100 ล้านบาท เป็น 2,800 ล้านบาท นำหุ้นสามัญจำนวน 700 ล้านหุ้นเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ กลุ่มตระกูลวิทูรปกรณ์ จะถือหุ้นเหลือร้อยละ 75.0
ปี 2556 ครบรอบ 35 ปี ของกลุ่มบริษัท
ปี 2557 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 700 ล้านหุ้นมูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.80 บาทมีมูลค่ารวมหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 4,060 ล้านบาท และเริ่มทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
พ.ศ. 2555 - 2557
พ.ศ. 2557 - 2559
ปี 57/58
กุมภาพันธ์ 2558 Aeroklas Australia Pty.Ltd. (Aeroklas-AU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซื้อกิจการของ TJM Products Pty Ltd (TJM) ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและขยายธุรกิจเพิ่มเติมในต่างประเทศ
ปี 58/59
พฤษภาคม 2558 บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าร่วมทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียกับ LSF TECHNOLOGY SDN.BHD. เพื่อประกอบกิจการ ผลิตและขายสินค้าให้กับค่ายรถต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่ และ LSF TECHNOLOGY SDN.BHD. จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2560 - 2561
ปี 60/61
ธันวาคม 2560 Aeroklas Australia Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นของ Flexiglass Challenge Pty. Ltd.(Flexiglass) ในสัดส่วนร้อยละ 100 Flexiglass ประกอบกิจการร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งรถกระบะ ประเภทขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ ในประเทศออสเตรเลีย โดยมี distributors และ dealers มากกว่า 100 แห่ง อีกทั้ง มีสาขาของตนเองรวม 5 แห่ง
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2561 - 2562
ปี 61/62 (เม.ย.61 – มี.ค.62)
เมื่อ พฤศจิกายน 2561 บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (“Aeroklas”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงนามสัญญาร่วมทุนกับ Duys Engineering Group (Pty) Ltd. (“DEG”) ประเทศแอฟริกาใต้ และ Mr. Brian William Rogers ผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อ ร่วมกันจัดตั้งบริษัทใหม่ ชื่อ “Aeroklas Duys (Pty) Ltd.” ในประเทศแอฟริกาใต้
พ.ศ. 2561 - 2562
พ.ศ. 2562 - 2563
ปี 62/63
EIC และ IMV ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือเพื่อร่วมทำงานทดสอบ
- พฤศจิกายน 2562 บริษัทอีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด (EIC) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับ IMV (Thailand) Co.,Ltd ผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อขยายขอบเขตการทดสอบ ในเรื่องThermal shock test/ Drop test/Dust test/ Water tightness test
TJM “TAKE THE LEAD” บุกตลาดประเทศไทย
- ธันวาคม 2562 TJM Products Pty. Ltd. และบริษัท เอส.วี.ออโต้ ไทร์ จำกัด ร่วมมือเปิด โชว์รูม TJM แห่งแรกในประเทศไทยขึ้น ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - กุมภาพันธ์ 2563 TJM Products Pty.Ltd. และร้าน MAX-1 เปิดแฟรนไชส์ TJM MAX-1 ที่จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2562 - 2563
พ.ศ. 2563 - 2564
ปี 63/64 (เม.ย.63 – มี.ค.64) การดำเนินงาน
พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (Aeroklas) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าร่วมทุนกับ Farplas Otomotiv A.S. ประเทศตุรกี เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทชิ้นส่วนอุปกรณ์ ตกแต่งยานยนต์
พฤษภาคม 2563 TJM Products MEA DMCC สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อและรถบรรทุก เลิกกิจการเนื่องจากประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนแล้วเห็นว่าบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ TJM ในตะวันออกกลาง โดยให้บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด บริหารงานขายผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคนั้นแทน
พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 มีมติอนุมัติให้บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (AFC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท เอพีเอส จำกัด (APS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อม อีกร้อยละ 40 ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นหลังการซื้อหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 100 โดยมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มจำนวน 6.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายเดิม
ธันวาคม 2563 TJM Products Pty. Ltd. และร้าน SV.Autotire เปิดแฟรนไชส์ TJM Passion ที่จังหวัดสงขลา
มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (Aeroklas) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท ทีเจเอ็ม เอเชียแปซิฟิค จำกัด เพื่อขยายกิจการอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ TJM ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
พ.ศ. 2563 - 2564
พ.ศ. 2564 - 2565
ปี 64/65 (เม.ย.64 – มี.ค.65)
- TJM เพิ่มร้านสาขาใหม่อีก 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ Hobart, Tasmania และ Epping, Victoria ทำให้ปัจจุบันมีร้านสาขา รวม 6 แห่ง Kewdale, Brendale, Wangara, O’Connor, Hobart และ Epping
- เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัท แอร์โรคลาส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของ Aeroklas Duys (Pty) Ltd ได้ร่วมลงทุน กับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยแห่งหนึ่งเพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้า ATD Alliance (Pty) Ltd ประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์
- เมื่อมีนาคม พ.ศ. 2565 Aeroklas Australia Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ คือ Aeroklas Europe BV ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อดำเนินกิจการให้บริการคลังสินค้าและโลจิสติกส์รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วน อุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ในยุโรปในรูปแบบ OEM และ After Market TJM Epping
พ.ศ. 2564 - 2565
พ.ศ. 2565 - 2566
ปี 65/66 (เม.ย.65 – มี.ค.66)
ปี 2565 TJM Products Pty.Ltd. (TJM) ออสเตรเลียเปลี่ยนชื่อเป็น Aeroklas Asia Pacific Group (AAPG)โดยมีแผนปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อเสริมการทำงานร่วมกันของธุรกิจและทุกแบรนด์ในออสเตรเลียในอนาคต

ปี2565 บริษัท Aeroklas Australia Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อกิจการ 4 Way Suspension Products Pty. Ltd ในประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ในกลุ่มของ suspension products เช่น โช้คอัพและชุดตกแต่งสำหรับรถกระบะ โดยการซื้อหุ้นร้อยละ 100
พ.ศ. 2565 - 2566

ข้อมูลบริษัท

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ภาพรวมธุรกิจบริษัท

โครงสร้างธุรกิจ

บริษัทในเครือ EPG

Top