ภาพรวมธุรกิจบริษัท

ภาพรวมธุรกิจบริษัท

ภาพรวมธุรกิจบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น หรือ Holding Company เพื่อดำเนินธุรกิจแปรรูปโพลิเมอร์ และพลาสติก (Polymer and Plastic Converter) โดยปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจหลัก ผ่านบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุนได้แก่

 1. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (Aeroflex Co.,Ltd.: AFC) เป็นผู้ผลิตรายสำคัญของโลกรายเดียวที่ผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยใช้สารตั้งต้นประเภทยางสังเคราะห์ Ethylene Propylene Diene Methylene (EPDM) โดยมีสิทธิบัตรหลายฉบับ และจัดจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ
 2. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (Aeroklas Co.,Ltd.: ARK) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำของโลกภายใต้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้ครอบครองสิทธิบัตรของตนเอง โดยชิ้นส่วนที่บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเติมเพื่อให้รถกระบะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (Eastern Polypack Co.,Ltd.: EPP) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้เพียงครั้งเดียว สำหรับเครื่องดื่มและอาหาร อาทิ ถ้วยน้ำดื่ม จาน และชาม ที่ผลิตขึ้นภายใต้เครื่องหมายการค้า EPP ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างดีว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง
 4. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี จำกัด (เซี่ยงไฮ้) (Aeroflex Polymer Technologies (Shanghai) Limited : APT) ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจผลิตและจำหน่าย 3 ธุรกิจหลัก ที่กล่าวมาข้างต้น ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ให้กับบริษัทในกลุ่ม
 5. บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด (EPG Innovation Center : EIC) ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการวิจัยและพัฒนา ทำการทดสอบคุณภาพของสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือของตนเอง โดยเป็นศูนย์รวมเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การวิจัยด้านโพลีเมอร์ของภาคเอกชนที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย สามารถให้บริการทดสอบต่างๆที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมความต้องการในอุตสาหกรรมหลายๆด้าน รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร “Creative Innovation and Organization” หรือ องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
 6. ธุรกิจร่วมทุน บริษัทได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ดังต่อไปนี้
  • 6.1 บริษัท ซูมิริโกะ อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Tokai Eastern Rubber (Thailand) Co.,Ltd. : TER) เป็นการร่วมลงทุนกับบริษัท ซูมิโตโม ริโก จำกัด เพื่อผลิตยางกันสะเทือนในรถยนต์ (Anti-vibration Rubber Product) และสายส่งน้ำมันในรถจักรยานยนต์
   * เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SRK-ER
  • 6.2 บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด (Zeon Advanced Polymix Co.,Ltd.: ZAP) เป็นการร่วมลงทุนกับบริษัท Nippon Zeon & Toyota Tsusho Corporation (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อผลิตและจำหน่ายยางผสม (Rubber Compound) เพื่อนำไปใช้เป็นยางผสมตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยกว่า 70% ของลูกค้าอยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

ข้อมูลบริษัท

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ภาพรวมธุรกิจบริษัท

โครงสร้างธุรกิจ

บริษัทในเครือ EPG

Top