Green industry

20 มีนาคม 2557: คุณสุชาดา ดุลยประพันธ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายคุณภาพ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ในเครือ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป หรือ อีพีจี เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับการรับรองมาตราฐาน อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่น

 

Top