ตัวจริง ‘อินโนเวชั่นแมน’

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ตัวจริง ‘อินโนเวชั่นแมน’ ได้ให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ในคอลัมน์ยูเรก้า ด้วยความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เคมี ได้หล่อหลอมให้เป็นนักคิดค้น นักวิจัย นักประดิษฐ์จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ระดับหมื่นล้าน เพื่อนำ EPG ก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ และพลาสติก รายใหญ่ระดับโลก

Top