TJM ร่วมกับ TJM-SV Auto Tire ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบ Aeroklas Face Shield และบรรจุภัณฑ์อาหาร EPP ให้แก่โรงพยาบาล และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

TJM Products Pty. Ltd. หรือ TJM บริษัทย่อยของ EPG ร่วมกับ TJM-SV Auto Tire ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบ Aeroklas Face Shield หรือกระจังป้องกันใบหน้า พร้อมอาหารที่ใส่ในบรรจุภัณฑ์อาหาร EPP มอบให้แก่ โรงพยาบาล เจ้าหน้าหน่วยงานราชการ กลุ่มพระสงฆ์ แม่ชี กลุ่มผู้แสวงบุญจากประเทศอินเดีย และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดสงขลา

Top