EPG ให้ข้อมูลศักยภาพการเติบโตแก่นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ในงาน Thailand Focus 2021

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงาน บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เข้าร่วมโรดโชว์ ให้ข้อมูลศักยภาพการเติบโตและแผนการดำเนินงานของบริษัท แก่นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในงาน “Thailand Focus 2021 : Thriving in the Next Normal” ในรูปแบบ Virtual Conference จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนักลงทุนสถาบันสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

Top