EPG และ Aeroflex จัดงานสงกรานต์ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (Aeroflex) บริษัทย่อย ได้จัดงานสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานได้จัดพิธีสงฆ์ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง พร้อมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีไทยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และ สร้างความสามัคคี ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ

 

Top