EPG และครอบครัววิทูรปกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร ธรรมบุตร

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EPG เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร ธรรมบุตร โดยบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และครอบครัววิทูรปกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรม บรรยายธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์ปัญญา วรปัญญาเมธีและพระธรรมวิทยากร ให้แก่เยาวชนอายุ 7-11 ปี ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2562 ณ ธรรมสถานว่องวานิช อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 

Top