EPG เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเยี่ยมชมกิจการ

คุณวัชรกฤษณ์ นพคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบัญชีและการเงิน พร้อมผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ให้การต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ พร้อมบรรยายภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รวมถึงกระบวนการผลิตสินค้า ณ สวนอุตสาหกรรม อินเตอร์เนชั่นแนล โพลีเมอร์ปาร์ค อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

Top