EPG เข้ารับรางวัล Set Award 2016 สาขา Innovative Company

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เข้าร่วมงาน SET Award 2016 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ EPG เข้ารับรางวัล Outstanding innovative company จากผลงาน Aeroklas Canopy นวัตกรรมหลังคาพลาสติกครอบกระบะรถปิกอัพผลิตจากวัสดุประเภท  ABS Alloy ชนิดพิเศษภายใต้สูตรการผลิตที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง มีน้ำหนักเบา, เป็นแบบ 2 ชั้น, ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวไร้รอยต่อ, สามารถป้องกันอุณหภูมิจากภายนอกและรักษาอุณหภูมิภายใน, การติดตั้งง่ายและรวดเร็ว, กรณีเกิดอุบัติเหตุไม่แตกเป็นปลายแหลม และสิ่งสำคัญสามารถนำไปรีไซเคิลได้จึงเป็นที่ต้องการของค่ายรถยนต์ต่างๆ ทั่วโลก

 

Top