EPG เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (ต่ออายุการรับรอง) หรือ CAC ภายในงาน CAC National Conference 2023 ภายใต้หัวข้อ “Public-Private Collaboration: A Strong Collective Action Against Corruption ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน” จัดโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

 

Top