EPG ร่วมให้ข้อมูลในงาน Thailand Focus 2018

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) ร่วมให้ข้อมูลศักยภาพการเติบโตและแผนการดำเนินงานของบริษัท แก่ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในงาน “ ThailandFocus 2018: The Future is Now” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกองทุนทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก เข้าร่วมรับฟังข้อมูล ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

Top