EPG ร่วมให้ข้อมูลนักลงทุนในงาน Thailand Focus 2017

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร EPG ร่วมให้ข้อมูลบริษัทแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศในงาน Thailand Focus 2017  “Establishing the new engine” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บล. ภัทร และ ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินซ์ ครั้งนี้มีผู้ลงทุนให้การตอบรับเข้าร่วมรับฟังข้อมูล EPG จำนวนมาก

Top