EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่สมาคมกองบัญชาการกองทัพไทย

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่สมาคมกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมป้องกันฝุ่นและละอองฝอยขนาดเล็กในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ สมาคมกองบัญชาการกองทัพไทย

Top