EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่ช่อง 7HD เพื่อส่งต่อให้แก่ประชาชน

รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่ช่อง 7HD โดยมีคุณสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่อหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ สำนักงานช่อง 7HD กรุงเทพฯ

 

Top