EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบ Aeroklas Face Shield ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงท่าอากาศยาน

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม มอบ Aeroklas Face Shield หรือกระจังป้องกันใบหน้า จำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงท่าอากาศยาน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการรับเชื้อไวรัส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

Top