EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE และ Aeroklas Face Shield ให้แก่รพ. ศิริราช

คุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-Kare จำนวน 10,000 ชุด และ Aeroklas Face Shield หรือ กระจังป้องกันใบหน้า จำนวน 1,750 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมป้องกันฝุ่น และละอองฝอยขนาดเล็กในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงพยาบาลศิริราช

Top