EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-Kare จำนวน 20,000 ชุด ให้แก่คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมป้องกันฝุ่นและละอองฝอยขนาดเล็กในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Top