EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชน ใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมป้องกันฝุ่น และละอองฝอยขนาดเล็กในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

Top