EPG ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ด้วยจังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ขึ้น โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ที่ 7 จากขวา) เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในจังหวัดระยอง บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ (EPG) นำโดย ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 6 จากขวา) ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กว่า 100 คน เข้าร่วมปลูกกล้าไม้ยืนต้น จำนวน 2,000 ตัน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพผืนป่าร่วมกับชุมชมพื้นที่ใกล้เคียง ณ เขาจอมแห จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

 

Top