EPG ร่วมงาน Thailand Focus 2023 โชว์ทิศทางการดำเนินธุรกิจสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนสถาบัน

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG นำโดย ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร และ ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์

เข้าร่วมร่วมงาน “Thailand Focus 2023 : The New Horizon” นำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ให้แก่นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานดังกล่าว จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Top