EPG ร่วมงาน Thailand Focus 2022 โชว์วิสัยทัศน์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG นำโดย ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร และ ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ เข้าร่วมร่วมงาน Thailand Focus 2022 : THE NEW HOPE” นำเสนอวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต เสริมสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของบริษัทให้แก่นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานดังกล่าว จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Top