EPG ร่วมงาน JP Morgan Asia Rising Dragon Forum

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร EPG ร่วมให้ข้อมูลบริษัทแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศภายในงาน  JP Morgan Asia Rising Dragon Forum จัดโดย J.P. Morgan ภายในงานมีนักลงทุนสถาบันมากกว่า 14 สถาบันให้การตอบรับเข้าร่วมรับฟังข้อมูล EPG

 

Top