EPG จัดโครงการ ปันความอุ่น-เพิ่มความสุข 2017

บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป นำโดย คุณสมรวล วิทูรปกรณ์ ผู้บริหาร EPG ได้จัดโครงการปันความอุ่น-เพิ่มความสุขโดยมอบเครื่องกันหนาว อาหารและสิ่งจำเป็นให้กับชาวบ้าน บ้านป่าแดงสามัคคี ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา และ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 โครงการดังกล่าวจัดต่อเนื่องกว่า 10 ปี

 

Top