EPG จัดสัมนาประจำปีฝ่ายบริหารและระดับจัดการ ณ ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์

จัดสัมนาประจำปีฝ่ายบริหารและระดับจัดการ และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมตามปรัชญาของบริษัท “รับจากสังคม คืนสู่สังคม” โดยได้ทอดผ้าป่าถวายปัจจัยที่วัดผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์/ มอบเงินสนับสนุนสร้างหอพักผู้ป่วย VIP พร้อมมอบเครื่องกระตุกหัวใจให้กับทางโรงบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก/ มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนประถมและอนุบาล 2 แห่ง ใน จ.พิษณุโลก และมอบปัจจัยให้ผู้ยากไร้ที่ศูนย์ที่พักผู้ไร้ที่พึง วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559

 

Top