EPG จัดงานสัมมนาประจำปี 2562

EPG จัดงานสัมมนาประจำปี 2562 ให้แก่พนักงานในระดับจัดการของ EPG และบริษัทย่อย ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจร่วมแสดงวิสัยทัศน์และ ให้นโยบายในการดำเนินงานภายใต้ทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และการขยายธุรกิจในตลาดโลก ณ โรงแรม อวานี พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

Top