EPG จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ที่ 4 จากขวา) รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Top