แอร์โรเฟลกซ์ ได้ใบรับรองวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ / AEROFLEX received the Certificate of Water Footprint for Products

เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2563  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์  โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรให้การรับรองวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จากคุณภานุวัฒน์   ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน “ECO INNOVATION FORUM 2020″ ประจำปี 2563  จัดโดย สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพ ฯ

On September 24, 2020, Aeroflex Co., Ltd. by Mr.Anand Rotchanamethin, Director of Corporate Management & Development for Sustainability Department, as the Executive Representative, was invited to receive the Certificate of Water Footprint for Products from Khun Panuwat Triyangkulsri, Deputy Permanent Secretary in the Thai Ministry of Industry at the Event ” ECO INNOVATION FORUM 2020 ” organized by The Water and Environment Institute for Sustainability at Bangkok International Trade and Exhibition Centre, Bangna Bangkok.

Top