แอร์โรเฟลกซ์ได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และองค์กร / AEROFLEX received the Certificate of Carbon Footprint for product and organization 2020

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จำนวน  5  ผลิตภัณฑ์  และ ใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 2020 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรม เบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ ฯ  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในการดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

On September 16, 2020, Mr. Anand  Rotchanamethin, Director of Corporate Management & Development for Sustainability Department  at Aeroflex Co., Ltd. was invited to receive the Certificate of Carbon Footprint for 5 products & the Certificate of Carbon Footprint for the organization 2020  at The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok Mayfair Grand Ballroom. This is the fourth consecutive year that the company has managed to make the Carbon Footprint for Organization.

Top