แอร์โรเฟลกซ์ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2565  คุณเนาวรัตน์   วิทูรปกรณ์  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด  ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ( CIRCULAR MARK )  จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล  กรุงเทพ ฯ  โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( V Green ) คณะสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ  บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เป็น 1 ใน 30 บริษัทแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง

Top