แอร์โรเฟลกซ์ร่วมใจ สู้ภัย COVID – 19 ร่วมโครงการบริจาคกล่องทำเตียงกระดาษ SCGP

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยทีมงานฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร บริจาคลังกระดาษชำรุดและเศษกระดาษอื่นๆ จำนวน 2,840 กิโลกรัม เพื่อนำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นเตียงกระดาษสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ใช้ในสถานกักตัวและโรงพยาบาลสนาม โดยเข้า “โครงการร่วมใจสู้ COVID บริจาคลังทำเตียงกระดาษ SCGP” ร่วมกับ บริษัท  เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2021

Top