แอร์โรเฟลกซ์ร่วมใจ สู้ภัย COVID – 19 ร่วมโครงการบริจาคกล่องทำเตียงกระดาษ SCGP / AEROFLEX joins hands in the fight against COVID-19 by donating paper cartons to make SCGP Paper Field Hospital Beds

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยทีมงานฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร บริจาคลังกระดาษชำรุดและเศษกระดาษอื่นๆ จำนวน 2,840 กิโลกรัม เพื่อนำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นเตียงกระดาษสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ใช้ในสถานกักตัวและโรงพยาบาลสนาม โดยเข้า “โครงการร่วมใจสู้ COVID บริจาคลังทำเตียงกระดาษ SCGP” ร่วมกับ บริษัท  เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2021

On May 25, 2021, AEROFLEX Company Limited, led by the Team of Corporate Management and Development for Sustainability Department, as the Executive Representative, donating 2,840 kilograms of damaged cartons and waste paper that can be recycled and made into paper beds for patients infected with COVID – 19 in detention centers and field hospitals, by participating in the “Joining hearts to fight COVID-19 Project and Donating cartons to make SCGP Paper Field Hospital Beds”, in conjunction with SCG Packaging Public Company Limited. This is one of the activities to help society under CSR DIW 2021.

Top