“แอร์โรคลาส มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย”

แอร์โรคลาส มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดเก่าให้วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558

 

Top