แอร์โรคลาส บริษัทในเครือ EPG จัดงานประกาศนโยบายในโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริต

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 บจก.แอร์โรคลาส ในเครือ บมจ.  อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดงาน ประกาศนโยบายผู้ส่งมอบ ปี 2560และโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตเพื่อแสดงเจตนารมณ์การเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริต ขึ้น ณ บจก. แอร์โรคลาส  จ.ระยอง ภายในงานมีผู้บริหาร และ พนักงานระดับจัดการของบริษัท รวมถึงตัวแทน supplier กว่า 100 คนเข้าร่วมรับฟัง ในหัวข้อ

1)  จรรยาบรรณการทำธุรกิจ (Business Code of Conduct) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
2)  โครงการแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) และ
3) นโยบายปี 2560 กับ โครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริต ของ บจก แอร์โรคลาส

 

Top