เติมเสบียงต่อเนื่อง AEROFLEX หนุนหมอสู้ภัย “โควิค”

ต่อเนื่อง ! เดือนที่ 2  กับโครงการ AEROFLEX “ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19”   ส่งกำลังใจผ่านการส่งมอบอาหารปลอดภัยอิ่มอร่อยระดับโรงแรม เป็นประจำทุกเดือน พร้อมรับประทานได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อ ช่วยเสริมกำลังกายและเป็นขวัญกำลังใจ ให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและต่อสู้กับไวรัสโควิดได้อย่างเต็มกำลัง  โดยในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบอาหารให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้ว ดังนี้:
–วันที่ 2/6/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.กลาง
-วันที่ 7/6/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สนามพลังแผ่นดิน
-วันที่ 9/6/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.ตากสิน
-วันที่ 14/6/64 มอบอาหารกล่อง 100 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับหน่วยฉีดวัคซีน อาคารจัตุรัสจามจุรี
-วันที่ 16/6/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.ราชวิถี
-วันที่ 18/6/64 มอบอาหารกล่องจำนวน 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.วชิรพยาบาล
-วันที่ 21/6/64 มอบน้ำดื่ม AEROFLEX /AERO-ROOF จำนวน 170 แพ็ค (2,040 ขวด) ให้กับ รพ.สงฆ์
-วันที่ 21/6/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่องจำนวน 200 กล่อง ให้กับ รพ.สงฆ์
-วันที่ 23/6/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี)
-วันที่ 25/6/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
-วันที่ 28/6/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สมุทรปราการ
-วันที่ 30/6/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.บางพลี และ รพ.บางบ่อ
*ทั้งนี้ AEROFLEX ยังคงเดินหน้าส่งมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

Top