อุปสมบทหมู่พนักงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ในเครือบริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมอุปสมบทหมู่พนักงานเพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีพนักงานเข้าร่วมอุปสมบท พระ 19 รูป,สามเณร 1 รูป ณ วัดเจริญศรีราษฎร์ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2559

 

Top