อุตสาหกรรมยานยนต์ลุ้นโตหลังการเมืองสงบ

รายงานพิเศษ หนังสือพิมพ์ “ไทยโพสต์” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 เม.ย. 57 กล่าวถึง มุมมองตลาดอุตสาหกรรมรถยนตร์ ของ คุณภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ มองว่า หลังจากผ่านพ้นช่วง 2-3 ปีแล้ว และเข้าสู่ช่วงปีที่ 3-4 (2560-2561) ทิศทางอุตสาหกรรม รถยนต์ในไทย จะกลับมาเติบโตสูงอีกครั้งประมาณ 10-17% หรือจะมียอดผลิตรถยนต์ในประเทศได้สูงถึง 3 ล้านคัน และ สำหรับในปี 2557 แอร์โรคลาสฯ จะปรับตัวโดยหันไปส่งออกต่างประเทศมากขึ้น และหวังว่ารายได้จะไม่ต่ำกว่าปี 2556 อย่างแน่นอน เนื่องจากได้รับงานไว้แล้ว 2-3 งาน จากบริษัทรถยนต์ประเภทโอดีเอ็ม หรือรถยนต์ที่ประกอบเครื่องยนต์จาก โรงงานโดยตรง รวมทั้งงานพัฒนาอุปกรณ์ปิคอัพ และงานจากโครงการอีโคคาร์เฟส 2 เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ปี 2558 แอร์โรคลาสฯ รับรู้รายได้เติบโตขึ้นถึง 20-30%

Top