อยากให้นักรบเสื้อกาวน์สุขภาพดี มีพลัง มีแรงสู้โควิด-19 / Supporting the warriors in medical gowns to be healthy, powerful and strong to fight COVID-19.

เข้าสู่เดือนที่ 4 กับโครงการ AEROFLEX “ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19” เพื่อเติมความสุข ทั้งกายและใจ ผ่านการส่งมอบอาหาร คุณภาพ ปลอดภัย อิ่มอร่อย ระดับโรงแรมและร้านอาหาร เป็นประจำทุกเดือน เพราะพวกเราอยากให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์มีสุขภาพดี และมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่  โดยในเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบอาหารให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้ว ดังนี้:

Entering the 4th month with the AEROFLEX project “Joining our hearts to fight the dangers of Covid-19” to fulfill happiness, both physically and mentally, through delivering quality, safe, delicious hotel’s and restaurant’s grade food every month. Because we want the team of medical personnel to be healthy and have encouragement to perform their duties to the fullest, in August 2021, food has been delivered to various hospitals as follows:

Top