อบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตรมัคคานุคาเบื้องต้น

วันนี้ 25 กันยายน 2558 ถึง 27 กันยายน 2558 กลุ่ม EPG และครอบครัว วิทูรปกรณ์ เป็นเจ้าภาพ จัดอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตรมัคคานุคาเบื้องต้น โดย อาจารย์ประเสริญ อุทัยเฉลิม ที่ ธรรมสถาน ว่องวานิช สมุทรปราการ โดยจัดให้เพื่อนพนักงานในกลุ่มและผู้สนใจจากภายนอกได้เข้าร่วมปฏิบัติ รวม 91 ท่าน อนุโมทนาบุญร่วมกันคะ

 

Top