ส่งมอบ น้ำดื่มแทนน้ำใจ AEROFLEX ต้านภัย COVID-19 / Contributing AEROFLEX Drinking Water to fight against Covid-19

เมื่อวันที่ 11/05/2564 ที่ผ่านมา AEROFLEX ส่งมอบ น้ำดื่มแทนใจ จำนวน 300 แพ็ค (3,600 ขวด) ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 41 ที่มีความต้องการ และจะนำไปแจกจ่ายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่รอรับบริการในหน่วยพื้นที่ แต่ละหน่วย ที่ฉีดวัคซีน และจุดตรวจเชื้อไวรัส Covid-19  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือบรรเทา และสร้างจิตสำนึกที่ทุกคนควรจะต้องร่วมมือช่วยกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคขณะนี้
AEROFLEX พร้อมยืนหยัดเคียงข้างและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

On May 11, 2021 AEROFLEX contributed 300 packs (3,600 bottles) of drinking water to Health Service Center 41 Klongtoey, which will be distributed to the people waiting for the services in the unit area, including each vaccination unit and each Covid-19 checkpoint. This is to support, to relieve and to create awareness that everyone should work together to help each other in the current epidemic situation. AEROFLEX is ready to stand by and encourage healthcare professionals through this difficult time together.

Top