ส่งมอบ น้ำดื่มแทนน้ำใจ AEROFLEX ต้านภัย COVID-19

เมื่อวันที่ 11/05/2564 ที่ผ่านมา AEROFLEX ส่งมอบ น้ำดื่มแทนใจ จำนวน 300 แพ็ค (3,600 ขวด) ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 41 ที่มีความต้องการ และจะนำไปแจกจ่ายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่รอรับบริการในหน่วยพื้นที่ แต่ละหน่วย ที่ฉีดวัคซีน และจุดตรวจเชื้อไวรัส Covid-19  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือบรรเทา และสร้างจิตสำนึกที่ทุกคนควรจะต้องร่วมมือช่วยกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคขณะนี้
AEROFLEX พร้อมยืนหยัดเคียงข้างและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

Top