ร่วมมอบเครื่องนุ่งห่ม ให้กับผู้ประสบภัยชาวเนปาล

รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG (ที่ 3 จากซ้าย) และ .ส.เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการบริหาร EPG  (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมบริจาคเครื่องนุ่งห่ม มูลค่ากว่า 300,000 บาท ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติชาวเนปาล โดยมี ร.อ.สันติ ศรีมาตย์กุล ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยต่อไป

 

Top