รายการธรรมาหากิน

ธรรมกับการทำธุรกิจและการดูแล stakeholders โดยคุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ปและกรรมการผู้จัดการ EPP

Top