รายการคนต้นแบบ ช่อง TNN24

“ตะวันออกที่เมืองไทย” บทสรุปของนักต่อสู้ การส่งต่อประสบการณ์ และ คำสอนของ ดร.ซิวซี แซ่ตั้ง ให้กับลูกๆ ทุกคน ที่เน้นย้ำเรื่องความขยัน ความอดทน และคำบอกเล่าของ ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ หนึ่งในเมล็ดพันธุ์ของ “วิทูรปกรณ์” จากเด็กหนุ่มช่างคิด ช่างประดิษฐ์คิดค้น สู่การเป็นเจ้าของอาณาจักร EPG ที่มีโรงงานทั้งในและต่างประเทศ ทางรายการคนต้นแบบ TNN 24

Top