‘รอยยิ้ม-ความสุข-ชีวิตใหม่’ 2 ทศวรรษ ‘ขาเทียมพระราชทาน’ จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า และ หนังสือพิมพ์มติชน

กลุ่มบริษัท EPG มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานของมูลนิธิขาเทียมฯ โดยบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) ได้ผลิตแผ่นพลาสติกเพื่อส่งต่อให้มูลนิธิขาเทียมฯ นำไปหลอมและขึ้นรูปเบ้าขาเทียม นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านงานวิจัยเพื่อผลิตพลาสติกที่มีความโปร่งใส น้ำหนักเบาขึ้น และเหมาะกับการขึ้นรูปด้วยความร้อนเพื่อผลิตขาเทียมที่มีคุณภาพสูงขึ้น

 

Top