รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ ยึดคำสอนพ่อขอพา “ อีพีจี กรุ๊ป ” เติบโตอย่างซื่อสัตย์

บริหารงานภายใต้แนวคิดหลักคือ องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ และไม่ลืมคำสอนของพ่อที่ย้ำเสมอว่าต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ห้ามเอาเปรียบเด็ดขาด

Top