พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีของบริษัทในเครืออีพีจี

27 เมษายน 2557: ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป หรือ อีพีจี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาของพนักงาน รางวัลอายุงาน และรางวัลปฎิบัติงานสม่ำเสมอประจำปีของบริษัทในเครือ โดยในปีนี้มีผู้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา จำนวนกว่า 700 ทุน ในส่วนของรางวัลอายุงานและรางวัลปฎิบัติงานสม่ำเสมอ มีผู้รับรางวัลกว่า 500 คน

 

Top