ผู้บริหาร EPG ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา TDRI:EIS Opportunity and risk from Global Recovery

เมื่อวันที่ 20 เมษายน ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา TDRI-EIS:Opportunity and risk from Global Recovery จัดโดย TDRI โดยร่วมให้มุมมองด้านเศรษฐกิจโลก จากการลงทุนของ EPG ในภูมิภาคสำคัญของโลก

 

Top