ผู้บริหาร EPG มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ดร.ภวัฒน์  วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และครอบครัวมอบทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับอาคารใหม่ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ เป็นจำนวน 500,000 บาท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

 

Top