บ.แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัลฉลากเขียว

ภาวะโลกร้อน ไม่ใช่หน้าที่หรือเป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เรื่องของโลกใบนี้เป็นเรื่องของเราทุกๆ คน ที่ต้องช่วยกันดูแล และโลกก็จะดูแล เรากลับมาเช่นกัน… คือ จุดยืนในการดำเนินธุรกิจของ “AEROKLAS” มาโดยตลอด

Top