บริษัทลูกของ EPG อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2015

บริษัทลูกของ EPG อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2015 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works) โดยมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ดร. อรรชกา สีบุญเรือง มาเป็นประธานในพิธี  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อ 9 กันยายน  2558 โดย อีสเทิร์นโพลีแพค (EPP) ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award มาอย่างต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน  และ แอร์โรเฟลกซ์ (AFC) ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award เป็นปีที่ 3

 

Top